Procedures.

Naast de klassieke juridische weg via de rechtbanken, dienen we vandaag ook rekening te houden met andere manieren om een discussie of onenigheid op te lossen.

De rechtbanken zijn immers gebonden door de oplossingen die de wet aanreikt. De wetgever kan bij het opstellen van de wet echter niet alle mogelijke oplossingen voorzien.

Bovendien is er bij een beslissing van de rechtbank steevast een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’.

Om aan deze problemen tegemoet te komen en partijen een oplossing aan te reiken die door iedereen wordt gedragen, zijn er verschillende alternatieve procedures ontwikkeld, zoals bemiddeling en arbitrage.

Bemiddeling

Bij bemiddeling wordt een derde persoon in onderling overleg door de partijen aangesteld als bemiddelaar. Deze persoon zal de gesprekken tussen partijen leiden en zal daarbij geen standpunt voor één partij innemen.

De oplossing wordt enkel en alleen door de partijen zelf bepaald. De bemiddeling kan op elk moment worden stopgezet. De partijen delen in principe de kosten van de bemiddelaar.

Arbitrage

Bij arbitrage wordt een arbiter aangeduid door de partijen. De arbiter zal na ieders verhaal te hebben gehoord, een bindende beslissing nemen. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open. De partijen delen in principe de kosten van de arbiter.