Verantwoordelijkheid en
pro Deo.

Indien u beroep doet op mijn diensten, is het mijn verantwoordelijkheid u de best mogelijke bijstand te verlenen, hierbij rekening houdend met alle elementen van uw specifieke situatie.

U heeft steeds recht op verdediging en rechtsbijstand, ook indien u zich in een precaire financiƫle situatie bevindt. Indien u aan de voorwaarden van de juridische tweedelijnsbijstand voldoet, kan ik u pro Deo bijstaan en zal de staat de kosten dragen.

Elk rechtsgebied heeft een Bureau van Juridische Bijstand. Als voorbeeld, vindt u meer informatie op de website van het Bureau van Juridische Bijstand te Brussel via deze link: via deze link.

Privacy-policy

Enkel uw noodzakelijke, persoonlijke gegevens worden toegevoegd aan uw dossier.

U kan steeds verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Uw hele dossier is daarnaast ook beschermd door het beroepsgeheim dat strafrechtelijk wordt bestraft bij schending ervan.

Kosten en erelonen

Tijdens het eerste contact worden onderlinge afspraken gemaakt omtrent mijn erelonen en kosten afhankelijk van uw dossier.